ESRUEuropean Society of Residents in Urology (ESRU) zostało założone w 1991 jako organ reprezentujący lekarzy kształcących się w urologii w Unii Europejskiej. Od samego początku w 1991 do początku 1996 organizacja nazywała się European Board of Urologists in Training (EBUT). ESRU jest niezależną organizacją współpracującą z European Board of Urology (EBU) i European Association of Urology (EAU) w sprawach dotyczących szkolenia i nauczania adeptów urologii. ESRU opiera się na pracy adeptów, którzy zgrupowani są w The Board of NCO's

Cele

Celem ESRU jest zapewnienie jak najlepszej opieki urologicznej obywatelom Europy w przyszłości. Cele te obejmują:
 • poprawę jakości i równorzędności kształcenia urologów w całej Europie
 • promowanie kontaktów między ośrodkami urologicznymi w Europie
 • udostępnienie forum dyskusyjnego na temat spraw akademickich i klinicznych wynikających z kształcenia urologów
 • zachęcanie adeptów do brania aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu lokalnych programów szkolenia
Działalność

Działalność ESRU obejmuje:
 • reprezentację poglądów, pomysłów i potrzeb adeptów urologii w Europie na różnych forum, jak EBU, EAU czy przemyśle medycznym
 • współpracę z różnymi narodowymi towarzystwami adeptów urologii oraz wspieranie zakładania takich organizacji w krajach, gdzie takie towarzystwa jeszcze nie istnieją
 • wydawanie aktualizowanych dokumentów ESRU dotyczących kształcenia w Urologii oraz zbieranie informacji dotyczących kształcenia adeptów urologii w Europie
 • organizowanie wymiany między ośrodkami w różnych krajach
 • promowanie kursów kształcących dla adeptów urologii, w miarę możliwości bezpłatnych, dla każdego kształcącego się
 • organizowanie rocznych Międzynarodowych Spotkań ESRU, które stanowią forum dla wymiany naukowej i socjalnej między adeptami
 • ułatwianie kontaktów między adeptami prowadzącymi podobne badania naukowe lub mającymi podobne zainteresowania zawodowe i socjalne
 • utrzymywanie aktualizowanej strony internetowej dla szerzenia informacji oraz ułatwienia kontaktów między adeptami i różnymi instytucjami
Kraje członkowskie

Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Struktura

Każdy kraj może wydelegować dwóch reprezentantów (National Communication Officers − NC0s) do ESRU Board. W większości krajów członkowskich przedstawiciele są wybierani przez krajowe organizacje zajmujące się kształceniem adeptów. ESRU Board spotyka się dwa razy w roku. Poza NCO często zapraszani są również adepci z krajów niestowarzyszonych. Za organizację pracy ESRU odpowiedzialne są wytypowane osoby: Exchange Officer, Education Officer i Internet Officer. Komitet Wykonawczy ESRU ma za zadanie organizowanie i koordynowanie działalności ESRU. Do Komitetu Wykonawczego wchodzą: prezes, prezes elekt, sekretarz, skarbnik i były prezes. Komitet Wykonawczy ESRU reprezentowany jest w komitecie EBU i EAU.

Program Wymiany ESRU

Wizytowanie innych oddziałów urologicznych w różnych krajach niesie duże korzyści dla szkolących się. Doświadczenie płynące z praktyki urologicznej w różnych systemach ochrony zdrowia oraz zawieranie międzynarodowych znajomości stymulują adeptów do dalszej pracy, mogą również przyczynić się do rozwinięcia silnej europejskiej społeczności urologicznej. ESRU od kilkunastu lat zajmowało się organizowaniem programu wymiany dla rezydentów. Od 1997 roku ESRU ściśle współpracuje z EAU I EUSP (European Urological Scholarship Programme). ESRU organizuje i pośredniczy w wymianie szkolących się między różnymi ośrodkami urologicznymi, natomiast EAU i EUSP odpowiedzialne są za finansowanie wymiany. Program oferuje głównie wymianę na kilka tygodni i stymuluje wymianę obustronną. Każdy adept urologii zainteresowany odwiedzeniem zagranicznych ośrodków powinien skontaktować się z krajowym NCO ESRU lub znaleźć odpowiednie ogłoszenie na internetowych stronach ESRU.

Strona internetowa ESRU

Strona internetowa ESRU (www.esru.eu) jest miejscem, gdzie prezentowana jest rozległa działalność organizacji. Przestawiane są różne tematy aktualnych zainteresowań adeptów urologii, działalność, spotkania, kursy, Program Wymiany ESRU, krajowi przedstawiciele ESRU, organizacje szkolące adeptów oraz wiele odnośników do ciekawych stron.

Międzynarodowe Spotkania ESRU

Co roku ESRU organizuje Międzynarodowe Spotkania ESRU w połączeniu ze spotkaniem EAU. Spotkania te przeznaczone są tylko dla adeptów i obejmują wybrane wykłady state-of-the-art wygłaszane przez wybitnych profesorów i specjalistów, prezentacje ustne i plakatowe badań naukowych prowadzonych przez adeptów oraz warsztaty dotyczące tematyki klinicznej.
25 sierpnia 2016

Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XIII Spotkaniu Sekcji Adeptów Urologii, które odbędzie się 30 września 2016 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.
08 grudnia 2014

UWAGA - XII Spotkanie SAU 2015 – NOWY TERMIN
Informujemy że XII Spotkanie Sekcji Adeptów Urologii odbędzie się w Warszawie w dniu13 czerwca 2015 roku. Więcej informacji podamy w późniejszym terminie.